Mapa

Lokalizacja

Kliknij aby zobaczyć

Kontakt

Telefon

tel.: +48 12 276 45 35
tel.: +48 12 256 00 56
Numery wewnętrzne:
Dział Finansowo - Administracyjny: 23
Dział Handlowy: 24
Magazyn: 29
Produkcja: 30

Siedziba

Tri-Wall Polska Sp. z o.o.
ul. Ofiar Katynia 5, Kopanka
32-050 Skawina

E-mail:
biuro@tri-wall.pl
handlowy@tri-wall.pl

 

Napisz do nas

Wypełnij formularz

 

Atuty
 • To atuty, które pragniemy Państwu zaoferować licząc, że wizyta na stronach Tri-Wall Polska wzbudzi Państwa zainteresowanie naszą działalnością. Specjalizujemy się w produkcji opakowań tekturowych oraz opakowań
  z polipropylenu.

 • Ogłoszenie dot. zmiany nazwy

  Zarząd Spółki TPMS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kopance, ul. Ofiar Katynia 5, 32-050 Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106963, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, iż z dniem 01 stycznia 2018 r. nazwa spółki ulega zmianie na Tri-Wall Polska Sp. z o. o. Dokument potwierdzający do pobrania tutaj


 • Ogłoszenie planu połączenia

  Zarząd Spółki TPMS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kopance, ul. Ofiar Katynia 5, 32-050 Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106963, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 27 października 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek.
 • Polityka jakości i środowiskowa / 10.03.2020

  Do pobrania tutaj

Program Regionalny Program Regionalny Program Regionalny "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań antystatycznych o złożonej konstrukcji w firmie Tri-Wall Polska Sp. z o.o." Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego